SUSTAV E VISITOR

 

evisitor-logo

 

Poštovani,

Hrvatska turistička zajednica je tijekom 2015. godine izradila jedinstven online „eVisitor“ – informacijski sustav za prijavu i odjavu turista koji povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj sa pružateljima usluga u smještajnim kapacitetima, Hrvatskom turističkom zajednicom, ministarstvima turizma, uprave, unutarnjih poslova, Carinskom upravom i inspekcijom, Državnim zavodom za statistiku i ostalim sudionicima. Sustav omogućuje i dnevni uvid u stanje turističkog prometa, ažurnu bazu podataka te kontrolu naplate boravišne pristojbe.

Obavezni rok početka primjene novog sustava je 1. siječnja 2016. godine, kada se ukida dosadašnji način prijave.

Da bi se sustav mogao koristiti, potrebno je odraditi određene pripremne radnje:
Prijava turista vezana je uz smještajni objekat u kojem borave turisti. Budući da svaki objekat mora biti evidentiran u sustav eVisitor te je obaveza turističke zajednice da unese podatke o njemu na bazi skeniranog Rješenja o kategorizaciji, molimo Vas da ukoliko to već niste napravili, da nam dostavite u najkraćem mogućem roku najnovije rješenje za svoje objekte

Da biste mogli koristiti eVisitor sustav, potrebno je da osobno dođete u Turističku zajednicu i dobijete lozinku, korisnički broj te TAN listu gdje ćete potpisati njihovo preuzimanje. Potrebno je da nam tada donesete i osobnu iskaznicu koju moramo skenirati u sustav. To može napraviti i netko u Vaše ime uz predočenje punomoći koju nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.
Također, turističke zajednice od ove godine više ne šalju uplatnice boravišne pristojbe na kućne adrese već ste iste dužni preuzeti preko sustava eVisitor ili se obratiti direktno u Turističku zajednicu.
Podsjećamo Vas da su rokovi za uplatu boravišne pristojbe 31.7., 31.8. i 30.9., te Vas molimo da provjerite uplate i podmirite eventualna dugovanja.
Detaljnije informacije i upute o korištenju sustava eVisitor možete naći na stranicama Hrvatske turističke zajednice.

Srdačan pozdrav,

dr.sc. Romina Sinosich
Direktorica
Turistička zajednica Općine Višnjan
Tel: +385 (0)52 449 208
Fax: +385 (0)52 449 504
e-mail: r.sinosich@visnjan.hr