Vina Pulin

Vlasnik: Pulin Roberto
Adresa: Dr. S. Fortune 3, Višnjan
T: –
M: +385 (0)99 792 4549
E: rankicar@net.hr
W: –

Prodan vina 

Vlasnik: Adrijano Prodan
Adresa: Korlevići 3, Višnjan
T: +385 (0)52 449 120
M:+385 (0)98 195 7072
vina.prodan@gmail.com
www.vina-prodan.hr

Vicinim Vina

Vlasnik: Marko Bernobić
Adresa: Deklevi 8, Višnjan
T: +385 (0)52 449 667
M:+385 (0)98 854 762
marko@vina-vicinim.hr
www.vina-vicinim.hr