Vlasnik: Marko Bernobić
Adresa: Deklevi 8, Višnjan
T: +385 (0)52 449 667
M:+385 (0)98 854 762
marko@vina-vicinim.hr
www.vina-vicinim.hr