Vlasnik: Žiković Željko
Adresa: Rapavel 4, Višnjan
M: :+385 (0) 91 4221160
E:  –
W: –