Poštovani,

TZ Općine Višnjan nastavlja sa radom na promociji turističkih proizvoda i usluga sa područja Općine Višnjan.

U svrhu promocije i obogaćivanja cjelokupnog turističkog iskustva, želimo omogućiti lakše predstavljanje i upoznavanje sa gastronomskom, enološkom i smještajnom ponudom na području Općine Višnjan, kao i svog ostalog turističkog sadržaja.

Pozivamo Vas da prijavite svoje proizvode i usluge kako bi bili uvršteni u promociju turističke ponude Višnjanštine.

Prijavu možete izvršiti putem ovog obrasca ➦